הרב יצחק יוסף (הנכד של מרן)

הרב משה פינטו

הרב יגאל כהן

הרב הרצל חודר

הרב חיים דרשן

הרב ברוך גזהיי

הרב יוסף חיים גבאי

הרב יצחק פנגר

הרב אליהו עמר

הרב רפאל זר

הרב חיים טבקה

הרב ליאור גלזר

הרב יהודה יוספי

הרב חיים זאיד

הרב משה נחמן

הרב בועז שלום

הרב אברהם ברוך

הרב עופר שרביט

הרב נתנאל סנדרו בוחניק

הרב נפתלי וסרמן

הרב שלמה לווינשטיין

הרב ברוך רוזנבלום

הרב גואל אלקריף

הרב שניר גואטה

הרב מנחם ברוש

הרב יצחק גולדווסר

הרב מיכאל כהן

הרב אשר ברדה

הרב אייל הלוי

הרב מעוז שוקרון

הרב ישראל לורי

הרב אבידן סנדרוסי

הרב דוד פריוף

הרב יונה מצגר