לשיעורים במערכת הטלפונית: 0772222069 / *9120

להיות מחנכים

בבית המקדש היתה מנורה שמורכבת מששה קנים. הנר האמצעי היה נקרא   "הנר המערבי"

כל הלהבות של הנרות היו פונים אל הנר המערבי, ונר זה היה מכוון כנגד השכינה.

כנגד המנורה בבית המקדש מכוונים ההורים, שהם מאירים את כל הבית. הנרות פונים אל הנר המערבי, והנרות אלו הילדים והנר המערבי הם ההורים. הילדים במשך כל ימיהם מסתכלים ומחקים את מעשי ההורים, לא סתם אנשים אומרים: "התפוח לא נפל רחוק מהעץ", דהיינו שבצורה ובאופן שההורים מתנהגים כך מתנהגים ילדיהם.

לכן אנו ההורים חייבים לקחת אחריות על מעשינו להיות בבית מחנכים ומכובדים, אסור לנו לדבר בצורה רחובית ולהתנהג בזלזול כי כך יעשו הבנים והבנות.

דוגמא אישית זו משימה שלא קלה אבל חייבים לעמוד בה. ולא רק לתת דוגמא בדיבורים אסורים. אלא גם ההופעה של ההורים בתוך הבית קובעת את מידת הכבוד

של הילדים להוריהם.

נכון שאנו נמצאים בתקופת הקיץ וחם לנו מאוד, אבל עם כל זאת צריך לשמור על הופעה

מכובדת, "כבוד אדם לבושו" אמרו חז"ל וכל שכן בבית שנמצאים ביחד עם הילדים.

חוץ מהדוגמא האישית צריך גם עבודה והפעלה של הילדים בענין מידות ומעשים טובים, וויתור אחד לשני. לכן על ההורים מוטלת החובה לקרוא להם סיפורים מחנכים ומפעילים בנושא ערכים ותיקון המידות, כדאי שכל אמא או אבא יקבעו בכל יום שעת סיפור עם ילדיהם ואז הנרות יביטו אל ההורים בבחינת – הנר המערבי, ויתקנו את מעשיהם.

דילוג לתוכן