לשיעורים במערכת הטלפונית: 0772222069 / *9120

כלים להצלחה

הרב יצחק פנגר

כח להתמודד

כח

כל דבר שמתרחש בחיי האדם – מטרתו לבנות את האדם ולגדל אותו.

הקב"ה לא מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן האדם יכול לעמוד בו.

על כן, ללא ספק – יש לנו הכוחות לעמוד בעז"ה בכל אתגר שנוחת עלינו.

בראש ובראשונה, כדי להתמודד נכון, חשוב שנקרא ל'אתגר' בשם זה, ולא נראה אותו כ'סיוט' או כצרה איומה ונוראה.

לטרמינולוגיה של ההתרחשויות יש כאן חשיבות גדולה מאד.

אם אדם מסתכל על אירוע שקורה לו כאיום, שאין באפשרותו להתגבר עליו – מן הסתם, גם אם יש אפשרות להילחם ולנצח – האדם ירים ידיים, וייכנע מראש.

הוא לא מנסה, אפילו, וממילא הוא מונע מעצמו את היכולת להצליח.

זה חבל מאד.

אף אחד לא מכריח את האדם לבחור – באופן מודע-למחצה – את הבחירה המוטעית הזאת.

על כן, במקום לראות את ההתרחשות כ'סיוט', כדאי לראות בה, כאמור, אתגר או אימון. ואפילו פתח לשדרוג ולהצלחה.

באופן זה, ניתן לראות במכתב-פיטורין הזדמנות להתחלה של קריירה חדשה.

פרידה מבן זוג? – זו לא, בהכרח, טעות או אשמה. בורא העולם הציל אותי ממציאות גרועה יותר…

לא התקבלתי למוסד הלימודי שבו בחרתי? נכון, זה אולי מרגיז, ואפילו די פוגע, אבל הסיבה היא לא שלא הייתה לי פרוטקציה. הסיבה האמתית היא, שהבורא מייעד לי מקום שהינו טוב יותר עבורי.

האופן שבו מביטים על הסיטואציה, מפעיל, בהתאם, את האדם הנמצא באותו מצב.

שם המשחק

ניסוי שנערך בקרב סטודנטים, העלה תוצאות מאד מעניינות לגבי ההשלכות של הטרמינולוגיה הנ"ל.

הסטודנטים שנבחרו לניסוי חולקו לשתי קבוצות. שתי הקבוצות התבקשו לשחק משחק, שמשלב בתוכו אלמנטים תחרותיים וגם אלמנטים שיתופיים חברתיים. עורכי הניסוי ביקשו לבחון את רמת שיתוף הפעולה בין חברי הקבוצה, במקביל לרמת התחרותיות ביניהם.

היה הבדל אחד ויחיד בין שתי הקבוצות – לאחת הקבוצות נאמר, ששם המשחק הוא "משחק קהילתי"Community Game)). לקבוצה השנייה נאמר ששם המשחק הוא "משחק הבורסה" – "וולסטריט" (Wall Street Game).

כאמור, המשחק היה בדיוק אותו משחק אצל שתי הקבוצות, ורק השם שנאמר לכל אחת מן הקבוצות, היה שונה.

התוצאות הראו הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות.

בקבוצה שבה שם המשחק היה "משחק קהילתי", רמות שיתוף הפעולה והסיוע ההדדי היו גבוהות הרבה יותר מאשר בקבוצה השנייה, שנאמר לה ששם המשחק הוא "הבורסה" – "וולסטריט".

כידוע, הבורסה היא מקום מאוד תחרותי. הצלחתו של האחד נובעת מכישלונו של האחר, ורווחיו של האחד צומחים על חשבונו של האחר. בבורסה אדם צריך להיות ערני כל הזמן, למכור ולקנות ברגע הנכון, לפני שמישהו אחר יקדים אותו. מאחר שכך, לא פלא שבקבוצה השנייה נצפו הרבה יותר תחרותיות ואגרסיביות וכד'.

(The Name of the Game: Predictive Power of Reputations versus Situational Labels in Determining Prisoner’s Dilemma Game Moves varda liberman   The Interdisciplinary Center Herzliya, Israel steven m.samuel U.S. Air Force Academ lee ross Stanford University)

כאמור, האופן שבו אנו מסתכלים על סיטואציה, יקבע הרבה מאד לגבי ההתייחסות שלנו כלפיה.

ויתרה מזו – אופן ההסתכלות משפיע, במידה רבה מאד, גם על דרך ההתמודדות ועל אופן הפעולה שלנו לגבי אותו מצב נתון.

כך הדבר, למשל, במצב של מחלה. המחלה מביאה עימה גם מחילה – כפרת עוונות. המחלה אמנם איננה נעימה, אם להתבטא בלשון המעטה, אך היא התרחשות חיובית, שמיטיבה עם האדם.

כמובן, ההתרחשות הזו, של המחלה, מצריכה מאמץ והשקעה, על האדם ללחום ולא לוותר.

כדאי מאד לראות כל מה שמתרחש עימנו כהזדמנויות לגדילה ולשיפור ולא כמכשולים מעצבנים ו'מיותרים', המפריעים בהתקדמות.

דילוג לתוכן